Overzicht klacht

klacht nummer: 19172
datum invoer: 30-08-2019
aanmelder: Bruno Roten
lokatie aanmelder: Ham
 
klant: Omnicol Belgium
lokatie klacht: MAGAZIJN HAM
project omschrijving: PL 200 vracht niet stabiel zakken schuiven over de pallets heen, waardoor deze niet te stapelen zijn. zakken verschuiven tijdens transport. niet te wijten aan noodstop want dan zouden ze de andere kant uitschuiven.
klacht / afspraak: producten zijn zo niet weg te zetten in de rekken + moeilijk uitlverbaar naar klanten. ca 10 tal pallets dienen omgestapeld te worden.
categorie: 3
datum in: 30-08-2019
plandatum afsluiting: 30-09-2019
product: PL 200 GRIJS
chargenummer: 1900003886
ondersteunend materiaal: ja
materiaal omschrijving: foto's
Beoordelaar deze klacht: Paul Van Erp
 
Naar Weelde: ja
Verzenddatum: 30-08-2019
 
  Weelde
Beoordelaar: Heidi Meulemans
Materialen aanwezig:
Materialen toelichting:
Weelde uit: 08-10-2019
Referentie: We zijn in ons magazijn gaan kijken naar de stock van Omnicem PL200 grijs. In ons magazijn staat er van dezelfde opdrachtnummer (1900003886) enkel strakke paletten. Dus er moet iets gebeurd zijn tijdens het transport naar Wijckmans. De chauffeur had blijkbaar ook de paletten niet met spanbanden vastgemaakt.
Foutcategorie: 4.0
 
Beoordelaar: Paul Van Erp
Technisch geaccepteerd:
Commercieel geaccepteerd:
Claims:
Gemaakte kosten: €
Besluit:
Creditnota:
Retourbon:

Terugkoppeling aan klant:

Terugkoppeling op
Reactie klant:
Referentie:
Afsluitdatum