Overzicht klacht

klacht nummer: 19182
datum invoer: 13-09-2019
aanmelder: Bart Burgers
lokatie aanmelder: Hedel
 
klant: Mutsaars Afbouw Vught
lokatie klacht: Doorn
project omschrijving: Het zonnehuis Quarijn
klacht / afspraak: In meerdere emmers klonten en stugge pasta in de TP3. Afgesproken dat Fred dit maandag gaat bekijken en de desbetreffende emmers/chargenummers meeneemt voor lab. Daarnaast inventariseren om hoeveel emmers het gaat en deze kosteloos vergoeden bij een volgende bestelling Volgens Fred is er ook dunne TP3 bij.
categorie: 1.2
datum in: 13-09-2019
plandatum afsluiting: 13-10-2019
product: TP3
chargenummer: zie foto
ondersteunend materiaal: ja
materiaal omschrijving: Komt begin volgende week richting Weelde
Beoordelaar deze klacht: Angelique Struyk
 
Naar Weelde: ja
Verzenddatum: 17-09-2019
 
  Weelde
Beoordelaar: Heidi Meulemans
Materialen aanwezig:
Materialen toelichting:
Weelde uit: 08-10-2019
Referentie: Het laboratorium heeft de TP3 ontvangen met chargenummer 1800017186/10 exp. 09/04/2021. Het ontvangen monstermateriaal is onderzocht en vergeleken met de referentie qua reologie, verwerkbaarheid en standvermogen. De Stabicol TP3 voldoet qua reologie, verwerkbaarheid en standvermogen aan de interne eisen. Er zitten inderdaad wel wat brokjes in de Stabicol TP3 waardoor TP3 stabicol niet voldoet aan de interne kwaliteitscriteria van Omnicol NV.
Foutcategorie: 1.1
 
Beoordelaar: Angelique Struyk
Technisch geaccepteerd: ja
Commercieel geaccepteerd: nee
Claims: nee
Gemaakte kosten: €
Besluit: Klant heeft materiaal opgewerkt dus verder geen actie meer nodig richting klant.
Creditnota: nee
Retourbon: nee

Terugkoppeling aan klant:

nee
Terugkoppeling op
Reactie klant:
Referentie: Bart heeft ter plaatse de klacht behandeld
Afsluitdatum