Overzicht klacht

klacht nummer: 19191
datum invoer: 26-09-2019
aanmelder: Bruno Roten
lokatie aanmelder: Ham
 
klant: Omnicol Belgium
lokatie klacht: MAGAZIJN HAM
project omschrijving: foute palletstickers
klacht / afspraak: We hebben opgemerkt dat er soms verkeerde aantallen op de palletstickers staan. Zoals het voorbeeld in bijlage: op de sticker 161, op de bon 164. (Er zaten effectief 164 doosjes op de pallet.) We kunnen hier onmogelijk alle paletten, zak voor zak, of doos voor doos, gaan natellen..
categorie: 3
datum in: 26-09-2019
plandatum afsluiting: 26-10-2019
product: wd flex r
chargenummer: nvt
ondersteunend materiaal: ja
materiaal omschrijving: foto zie mail
Beoordelaar deze klacht: Paul Van Erp
 
Naar Weelde: ja
Verzenddatum: 26-09-2019
 
  Weelde
Beoordelaar: Heidi Meulemans
Materialen aanwezig:
Materialen toelichting:
Weelde uit:
Referentie:
Foutcategorie:
 
Beoordelaar: Paul Van Erp
Technisch geaccepteerd:
Commercieel geaccepteerd:
Claims:
Gemaakte kosten: €
Besluit:
Creditnota:
Retourbon:

Terugkoppeling aan klant:

Terugkoppeling op
Reactie klant:
Referentie:
Afsluitdatum