Overzicht klacht

klacht nummer: 19192
datum invoer: 27-09-2019
aanmelder: Bart Burgers
lokatie aanmelder: Hedel
 
klant: TZB Gestel
lokatie klacht: Eindhoven
project omschrijving: 193 woningen
klacht / afspraak: XV pasta (met blauwe vezel) ca 25% is stug...ook 1 emmer grijzige kleurstof onderin.. Materiaal omruilen.
categorie: 1.2
datum in: 27-09-2019
plandatum afsluiting: 27-10-2019
product: XV
chargenummer: 02407/01 6 aug 2021
ondersteunend materiaal: ja
materiaal omschrijving: XV blauwe vezel komt naar weelde met transport
Beoordelaar deze klacht: Angelique Struyk
 
Naar Weelde: ja
Verzenddatum: 30-09-2019
 
  Weelde
Beoordelaar: Heidi Meulemans
Materialen aanwezig: ja
Materialen toelichting:
Weelde uit: 08-10-2019
Referentie: Het laboratorium heeft de pallet die retour is gekomen van Omniflex XV met chargenummer 1900002407/01 exp. 06/08/2021 nagekeken. Het monster is vergeleken met de productiecharge en voldoet qua reologie, verwerking en smeerbaarheid. Met deze productiecharge is er toen in de productie wel iets misgegaan. Men heeft in de productie het recept van Omniflex XV gemaakt maar met de handmatige grondstoffen van Stabicol TP2 XF, alsook de blauwe vezels. Dit is afgevuld onder Omniflex XV. Hiervoor is er toen speciaal een klant voor gezocht en nu komt deze pallet retour. Is dit niet met TZB Gestel besproken of is dit bij de verkeerde klant terechtgekomen??
Foutcategorie: 1.1
 
Beoordelaar: Angelique Struyk
Technisch geaccepteerd:
Commercieel geaccepteerd:
Claims:
Gemaakte kosten: €
Besluit:
Creditnota:
Retourbon:

Terugkoppeling aan klant:

Terugkoppeling op
Reactie klant:
Referentie:
Afsluitdatum