Overzicht klacht

klacht nummer: 19198
datum invoer: 03-10-2019
aanmelder: Cindy Vangeenberghe
lokatie aanmelder: Ham
 
klant: Westvlaams Tegelhuis
lokatie klacht: diverse werven
project omschrijving: Plaatsen van keramische tegels op cementchape met de PL35 grijs
klacht / afspraak: De PL35 trekt niet goed aan hard te traag uit.
categorie: 1.2
datum in: 03-10-2019
plandatum afsluiting: 03-11-2019
product: PL35 grijs
chargenummer: 1900001031 30
ondersteunend materiaal: ja
materiaal omschrijving: foto van het etiket op de zak
Beoordelaar deze klacht: Paul Van Erp
 
Naar Weelde: ja
Verzenddatum: 04-10-2019
 
  Weelde
Beoordelaar: Heidi Meulemans
Materialen aanwezig: ja
Materialen toelichting: foto
Weelde uit: 08-10-2019
Referentie: Het laboratorium heeft enkel een foto gekregen van het etiket van Omnicem PL 35 grijs met chargenummer 1900001031/30 exp. 10/07/2020. A.d.h.v. deze gegevens kunnen we de productiegegevens controleren. Er is geen afwijking geweest tijdens de productierun van Omnicem PL 35 grijs en deze voldoet aan de interne kwaliteitseisen van Omnicol.
Foutcategorie: 1.0
 
Beoordelaar: Paul Van Erp
Technisch geaccepteerd:
Commercieel geaccepteerd:
Claims:
Gemaakte kosten: €
Besluit:
Creditnota:
Retourbon:

Terugkoppeling aan klant:

Terugkoppeling op
Reactie klant:
Referentie:
Afsluitdatum