Overzicht klacht

klacht nummer: 19058
datum invoer: 14-03-2019
aanmelder: Paul Van Erp
lokatie aanmelder: Ham
 
klant: Tile Construct
lokatie klacht: Kelmis
project omschrijving: Gemeentelijk Zwembad Patronagestrasse 4720 Kelmis
klacht / afspraak: 10-tal tegels op de bodem van het bad ter plaatse van het bewegende vloerdeel zijn losgekomen. Op het project is een projectgarantie afgegeven voor het WD-systeem. Naar systeemopbouw en toegepaste producten wordt nog gezocht.
categorie: 2.2
datum in: 08-03-2019
plandatum afsluiting: 08-04-2019
product: volgt
chargenummer: volgt
ondersteunend materiaal: ja
materiaal omschrijving: geloste tegels worden door GZA opgehaald. 25-03-2019 tegels ter analyse naar Weelde 11-04-2019 interventie/opname schade te Kelmis
Beoordelaar deze klacht: Paul Van Erp
 
Naar Weelde: ja
Verzenddatum: 01-04-2019
 
  Weelde
Beoordelaar: Heidi Meulemans
Materialen aanwezig: ja
Materialen toelichting:
Weelde uit: 08-04-2019
Referentie: Op basis van het ontvangen monstermateriaal kunnen we stellen dat er met het verwerkte product niets mis is. De onthechting is in de toplaag van de ondergrond(chape) die als laag op de lijmrillen zit. Er is geen 100% / buttering-floating verlijming toegepast. De lijmrillen op de achterkant van de tegels zijn duidelijk zichtbaar. Wellicht is waterinfiltratie mede de oorzaak van schade. We moeten wel nog de interventie/opname van de klacht afwachten om tot een definitieve conclusie te kunnen komen. 12/7/2019: We beperken ons antwoord tot de producteigenschappen en gaan in dit stadium niet in op de verlijming en/of een mogelijke oorzaak. Tijdens het bezoek is enig monstermateriaal verzameld en voor nader laboratorium onderzoek ingebracht, teneinde aanvullende gegevens te kunnen verzamelen. Het verzamelde monstermateriaal, is in ons laboratorium uitvoerig onderzocht op o.a. samenstelling, gloeiverlies, granulometrie, CAO gehalte en overige productiegegevens. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de tegellijm volledig voldoet aan de interne kwaliteitscriteria. Met betrekking tot de constructieve en bouwfysische eigenschappen van de opbouw, de verwerkingsmethodiek in relatie tot het aangetroffen klachtenbeeld, raden wij u aan om dit door een onafhankelijk expertise bureau te laten onderzoeken.
Foutcategorie: 1.0
 
Beoordelaar: Paul Van Erp
Technisch geaccepteerd:
Commercieel geaccepteerd:
Claims:
Gemaakte kosten: €
Besluit:
Creditnota:
Retourbon:

Terugkoppeling aan klant:

Terugkoppeling op
Reactie klant:
Referentie:
Afsluitdatum